Πιστοποιήσεις Μηχανημάτων

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (ΥΑ15085/593/ΦΕΚ 1186/Β/25-08-2003) όλα τα μηχανήματα που χαρακτηρίζονται ως ανυψωτικά χρειάζονται πιστοποιητικό καταλληλότητας συνεπώς ο έλεγχός τους είναι υποχρεωτικός. Διεξάγουμε ειδικούς ελέγχους και φροντίζουμε για όλα τα προαπαιτούμενα προκειμένου να προχωρήσετε στην έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας των μηχανημάτων σας από ανεξάρτητους εγκεκριμένους φορείς ή από το δίκτυο των συνεργατών μας στον τομέα αυτό.