Συντήρηση Συσσωρευτών

Αναλαμβάνουμε τον πλήρη έλεγχο και τη συντήρηση των ηλεκτρικών συσσωρευτών με ειδικές τεχνικές και μετρητικά εργαλεία εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής του εκάστοτε συσσωρευτή. Παρέχουμε πλήρη αναφορά της υφιστάμενης κατάστασης του ηλεκτρικού συσσωρευτή, αναλαμβάνουμε την πλήρη αποκατάσταση και βελτιστοποίηση της ορθής λειτουργίας του διαθέτοντας μεγάλη γκάμα αναλώσιμων υλικών για όλους τους τύπους των συσσωρευτών. Συστήνουμε πάντα τον πλήρη κύκλο φόρτισης του συσσωρευτή, την αποφυγή των ευκαιριακών φορτίσεων και την ανάγκη για πλήρωση νερού των μπαταριών του περονοφόρου όταν απαιτείται. Η καθαριότητα της μπαταρίας που επίσης παρέχουμε ως εταιρεία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία της.