Συστήματα Ασφάλειας για Βιομηχανικούς χώρους και Αποθήκες

Προτεραιότητά μας είναι η Ασφάλεια σε όλους τους τομείς. Για αυτό τον λόγο προμηθεύουμε και εγκαθιστούμε ότι πιο σύγχρονο σύστημα ασφάλειας κυκλοφορεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στους αποθηκευτικούς και βιομηχανικούς χώρους για την προστασία των εργαζομένων και την αδιάκοπη λειτουργία των εργασιών. Ενδεικτικά τοποθετούμε ειδικά συστήματα τακαρίσματος και ενημέρωσης σε ράμπες φορτοεκφόρτωσης για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των ραμπών, ειδικά συστήματα προειδοποίησης σε περονοφόρα για την αποφυγή ατυχημάτων όπως κάμερες, bluespotlights, ηχητικές σημάνσεις κ.α.